Lidmaatschap PPSV De Spreng

Per 1 juli 2018 is het contributiemodel voor de leden van PPSV de Spreng veranderd. In grote lijnen kunnen de mogelijkheden worden verdeeld in lidmaatschap waarbij men kiest voor het gebruik van de manege (vrij-rijden) en keuzes voor verschillende lessen. 

De hoogte van de tarieven voor het gebruik van de accommodatie wordt grotendeels bepaald door Stichting Manege de Spreng, de beheerder van de accommodatie. De hoogte van de lestarieven is afhankelijk van de instructiekosten en de bezetting van de lessen. Dit wordt per kwartaal geëvalueerd met de leden. Lessen zijn tussen rijdende leden overdraagbaar mits dit wat betreft niveau geen verstoringen in de lessen tot gevolg heeft.

Kinderen (ponyleden) kunnen lid worden van de vereniging vanaf 6 jaar en tot en met 18 jaar. Zij dienen zelf over een pony of paard te beschikken en de basisbeginselen van het paardrijden te beheersen.
Boven de 18 jaar word je volwassen lid. Ook het volwassen lid dient over een pony of paard te beschikken. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Dat betekent dat een lid met meerdere paarden kan rijden in de manege, maar dat in het geval van één paard met meerdere berijders deze berijders wel allemaal lid moeten zijn om dit paard binnen de manege te mogen berijden. 

Voor alle rijdende leden geldt dat bij het lidmaatschap hulpdiensten voor de vereniging verricht dienen te worden. Het betreft 5 dagdelen per lid per kalenderjaar. Zonder de verplichte hulpdiensten kunnen wij de benodigde activiteiten voor extra verdiensten voor de vereniging niet organiseren; vele handen maken licht werk!

Voor verdere informatie gaarne contact opnemen met het secretariaat, bij voorkeur per e-mail.
Download hier het registratieformulier 1/7/2018.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk mbv het registratieformulier plaats te vinden bij de penningmeester. Het lidmaatschap kan worden beëindigd per 30 juni of 31 december van een jaar. Er dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Niet tijdige opzegging betekent dat het lidmaatschap automatisch doorloopt tot het eerstvolgende opzegmoment.

Ook wijzigingen in het lidmaatschap (bv. veranderen, stoppen of starten met lessen) dienen met het registratieformulier gemeld te worden. 

PPSV de Spreng Contributie (op jaarbasis)

optie 1a:  Lidmaatschap: € 30,00
optie 1b: Gezinslidmaatschap vanaf 3 leden € 50,00
optie 2:   KNHS lidmaatschap, verplicht voor rijdende leden: € 21,75
optie 3a  Vrij rijden (onbeperkt gebruik kleine rijhal en buitenrijbaan): € 240,00
optie 3b  Les rijden (alleen gebruik rijhal tijdens lesuren PPSV): € 126,00
optie 4    Dressuurles paard  1x per week (donderdag/vrijdag): € 252,00
optie 5    Springles paard  1 x per week (dinsdagavond): n.t.b. 
optie 6    Ponyclubles  1 x per week (donderdagavond): € 160,00
optie 7    Ponyclub springles  1 x per week (dinsdagavond): € 210,00
optie 8    Startkaartlidmaatschap KNHS (toeslag op PPSV lidmaatschap): € 20,00 
optie 9    Duo les dressuur paard, springles paard, pony dressuur, pony springles: ½ vd lesprijs
optie 10  Korting extra hulpdienst (max 2 extra diensten naast de 5 verplichte hulpdiensten                           worden verrekend) -  € 25,00
optie 11   Afkopen hulpdienste: € 150,00

Opbouw contributie; tarieven worden jaarlijks vastgelegd in de openbare jaarvergadering:

  • Lidmaatschap PPSV de Spreng paard of pony optie 1a of 1b (vanaf 3 gezinsleden).
  • KNHS lidmaatschap verplicht voor rijdende leden met optie 3 t/m 9.
  • Vrij rijden/Les rijden (3a of 3b verplicht om deel te nemen aan lessen).
  • Lesmogelijkheden (optie 4, 5, 6, 7 of 9). Graag gewenste lesavond(en) aangeven.
  • Startkaartlidmaatschap (optie 8), toeslag op PPSV lidmaatschap indien geen rijdend lid.
  • Eventuele korting of afkopen hulpdiensten (optie 10, 11).