PPSV de Spreng

PPSV De Spreng is een jonge pony- en paardensportvereniging, met toch al een hele geschiedenis. De vereniging is op 1 januari 2005 ontstaan door samenvoeging van de landelijke rijvereniging 'de Middachtenruiters' opgericht in 1959, ponyclub 'de Sprengenruitertjes' ontstaan in 1968 en ponyclub 'de Posbankruiters' opgericht in 1979. Per 1 januari 2006 is ook de paardenvereniging 'de Imbosch' opgegaan in PPSV de Spreng.

Doelstelling van PPSV de Spreng is het bevorderen van de beoefening van de ruitersport in de breedste zin van het woord. Dit wordt gedaan door het organiseren van clublessen, buitenritten, wedstrijden en andere activiteiten en het gezamenlijk zorg dragen voor een goede accommodatie.

Bestuur:

Voorzitter: voorzitter@ppsvdespreng.eu

Penningmeester:
penningmeester@ppsvdespreng.eu    *   ledenadmppsv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat@ppsvdespreng.eu
(niet voor inschrijven wedstrijden!)

Wedstrijdsecretariaat:
springwedstrijden pony's en paarden: springenppsv@live.nl
dressuurwedstrijden pony's: ponymailppsv@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat: 
dressuurwedstrijden paarden: paardenmailppsv@aol.com

Ponyclub PPSV: secretariaat@ppsvdespreng.eu